فال حافظ در مورد نابودی اسراییل

سلام !!!

از حافظ پرسیدم این اسراییل نابود خواهد شد؟

این شعر آمد :

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست
در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست
که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواریست
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم
زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست
------------------------------------------------
قطعا مسجدالاقصی که محل معراج پیامبر بوده و پر از شمیم روح بخش حضور ایشان است، جای مناسبی برای صهیونیست های تاتار صفت نیست. بوی نامطبوع آنها سزاوار نیست که در این مسجد وجود داشته باشد.
------------------------------------------------
اللهم طهر منهم ارضک
------------------------------------------------
استان فارسی هایی که تاتار ها را به فارس راه ندادند
همانهایی که قوم سلمان هستند
همانهایی که وکیل قرآن و اهل بیت شده اند
همانهایی که هر گز به قرآن و اهل بیت کافر نگشته اند،
کجایند که قدس شریف را از تعفن این تاتار صفتان رها نمایند؟
/ 0 نظر / 36 بازدید